1080MAP

1080MAP

Athletic 1080 movement system är ett systematiskt test- och mätverktyg som används för att finna just dina nivåer av styrka, rörlighet, stabilitet och uthållighet.

Genom att utföra olika standardiserade rörelser stående på en specialmatta kan vi utläsa och identifiera olika fysiska förutsättningar och begränsningar för att på så sätt utforma ett individuellt behandlings- och träningsprogram för just dig.

Tid: 40 min

Pris: 750 kr/behandling