Screen2perform

– vår väg mot dina mål

Vill du ta din träning till en ny nivå och förbättra dina svagheter? Har du svårt att nå dina uppsatta mål? Besväras du av skador som hämmar dig i din träning och idrottsutövande?

Screen2perform är en metod framtagen för att på ett grenspecifikt sätt och från en funktionell synvinkel kunna identifiera just dina svaga länkar och styrkor i din aktivitet.

Att vara i balans och vara fri från skador och problem är en förutsättning för att kunna nå sina mål. Att öka sin fysiska förmåga bygger på att över tid kunna utveckla sin träning utan att gå över gränsen till att bli skadad. Om du har problem som gör att du inte kan utvecklas och bli bättre än tidigare så är det svårt att nå dina mål. S2P är ett verktyg för att ta reda på var du står idag och med en plan skapa en förbättring mot ditt mål.

Det är inte mängden träning som räknas utan kvaliteten som gör skillnaden.

Screen2perform formas från

  • Anamnes: Vi tar en kort beskrivning av din tränings- och skadehistorik. Hur ser din nuvarande situation ut och vad har du för kommande mål?
  • 1080MAP: En rörlighetsanalys utförs där kroppens samtliga tre rörelseplan beräknas ur ett 3D perspektiv.
  • Videonalys: Vi filmar dig i din tränings- och/eller idrottsmiljö för att identifiera just ditt rörelsemönster.
  • Funktionella tester: Individuellt utvalda tester utförs för att detektera såväl styrkor som svagheter speglat till ditt mål.
  • Summering och planering: Efter utförda tester kommer vi att summera dina resultat där vi skapar en plan för att nå ditt mål med en tydlig röd tråd.

Pris: 3995 kr (fem tillfällen á 60 min, ord pris 5200 kr)

Välkommen att boka tid eller få svar på dina frågor:

Johan Lind
Leg. Naprapat, dipl. löpcoach,1080MAP Movement Analysis
johan@friskvardskollen.se

Boka tid här