VÅRA TJÄNSTER

Våra tjänster hjälper alla som vill kunna prestera på toppen av sin förmåga, oavsett aktivitet eller nivå. Vi är naprapater med en genuin idrottsbakgrund och med ett långsiktigt fokus. Vår starka övertygelse är att förändringar tar tid och skall byggas från en stabil grund. Vår väg mot dina mål bygger på rörelse, funktion/kontroll, uthålighet, styrka och idrottsspecifika rörelser.

NAPRAPATBEHANDLING

Vid ett naprapatbehandling går vi igenom din sjukdomshistoria och du får berätta orsaken till ditt besök. Därefter görs en undersökning med relevanta tester vars resultat ligger till grunden för en diagnos.

Diagnosen är sedan den som styr valet av behandling, som t ex kan inkludera mobilisering och manipulation av leder, olika former av massage och muskelprerssur samt akupunktur med dry needling-teknik.

NAPRAPATBEHANDLING +

Naprapatbehandling + är precis som det låter, en lite längre session där vi hinner undersöka och behandla dig mer än vid en vanlig naprapatbehandling. Har du haft ont länge eller om det är mycket som du vill att vi ska gå igenom kan ett längre besök vara alternativet för dig

MASSAGEBEHANDLING

Vid en massagebehandling ligger fokus på att på att avhjälpa ett specifikt besvär eller tillstånd, såsom stress eller spändhet.

Terapeuten använder sig av olika tekniker för att uppnå bästa resultat som t ex töjningar, tryck och knådningar.

IDROTTSMASSAGE

En idrottsmassage är ofta mer kraftfull än en vanlig massage där fokus ligger på att avhjälpa ett specifikt besvär. Här används flera tekniker inom mjukdelsbehandling och detta är ett bra val för dig som önskar få bukt med ömma och stela muskler, kanske efter ett hårdare träningspass, eller bara vill ha en ordentlig genomkörare av kroppen. Vår djupa och effektiva idrottsmassage förebygger skador och snabbar på läkeprocesser. Idrottsmassage i Stockholm passar lika bra som en del av återhämtningen efter en tävling, som förberedelse inför en tävling.

1080MAP

Athletic 1080 movement system är ett systematiskt test- och mätverktyg som används för att finna just dina nivåer av styrka, rörlighet, stabilitet och uthållighet. Genom att utföra olika standardiserade rörelser stående på en specialmatta kan vi utläsa och identifiera olika fysiska förutsättningar och begränsningar för att på så sätt utforma ett individuellt behandlings- och träningsprogram för just dig.

LÖPARSCREENING

Ett löpsteg är en komplex rörelse som kräver både styrka och rörlighet i en bra balans. Bokar du en screening av ditt löpsteg får du efter att ha berättat om dina besvär eller önskemål komma upp på ett löpband där du filmas från olika vinklar under tiden du springer.

I samband med detta görs också olika funktionella tester som bedömer din styrka och rörlighet. Tillsammans med videoanalysen utgör testresultaten ett underlag för att kunna lägga upp ett specialutformat träningsprogram som syftar till att förbättra din löpteknik och löpekonomi.

Screen2perform

Vill du ta din träning till en ny nivå och förbättra dina svagheter? Har du svårt att nå dina uppsatta mål? Besväras du av skador som hämmar dig i din träning och idrottsutövande?

Screen2perform är en metod framtagen för att på ett grenspecifikt sätt och från en funktionell synvinkel kunna identifiera just dina svaga länkar och styrkor i din aktivitet.

GEMENSAM TRÄNING MED TERAPEUT

Vi erbjuder möjligheten att boka träningstid med din naprapat, antingen enskilt eller i en mindre grupp. Vi kan exempelvis springa intervaller, träffas för lunchjogg, arbeta med rörelse- och/eller styrkeövningar, träna löpteknik eller en kombination av ovanstående.

Vi kan också träna tillsammans bara för att det är kul! Vi skapar en träningsplan utifrån dina/era önskemål och genomför den gemensamt.

KLAR FÖR RACE

Detta är ett alternativ för dig som står inför en stundande tävling. Här gör vi en genomgång av kroppen och ser vad som behöver åtgärdas innan tävlingsdagen. Om din kropp vore en racerbil såvill du gärna göra en service innan du kör ut på banan och ställer dig på startlinjen, varför inte ta hand om din kropp på samma sätt? Det här valet passar även om du tränar mycket och bara vill mjuka upp kroppen.