fbpx
08-400 25 435 info@friskvardskollen.se

Ont i huvudet, eller huvudvärk, är något som de allra flesta drabbas av någon gång under livet. Den estimerade livsprevalensen för huvudvärk är 66% och är en av de vanligaste orsakerna till remisser till neurologer. Här hjälper vi dig reda ut de olika begreppen

Huvudvärk anses också vara den sjunde vanligaste orsaken till antal år med funktionsnedsättning. Huvudvärk brukar delas in i primär och sekundär huvudvärk beroende på vad orsaken till huvudvärken är.

Vid primär huvudvärk anses smärtan vara själva sjukdomen medans vid sekundär huvudvärk är smärtan endast ett symtom på annan underliggande sjukdom.

Migrän

Ungefär 11% av världens befolkning lider av migrän som karaktäriseras av episodiska attacker av huvudvärk som ofta åtföljs av autonoma symtom som aura och känslighet för ljud och ljus.

För att ställa diagnosen krävs åtminstone fem attacker per månad som varar i 4 till 72 h och karaktäriseras av en ensidig, bultande huvudvärk med moderat eller svår smärta som ackompanjeras av symtom som illamående, kräkningar, känsla för ljus- och ljud. För diagnosen kronisk migrän krävs över 15 attacker per månad i över 3 månader.

Migrän med eller utan aura är den vanligaste orsaken till primär huvudvärk.

Klusterhuvudvärk/Hortons huvudvärk.

En annan form av huvudvärk som inte är lika vanlig som migrän är Hortons huvudvärk och uppstår hos 1 på 1000 personer och debuterar oftast i 20-40 års åldern. Denna huvudvärk kännetecknas av en kraftig ensidig huvudvärk bakom ett öga som kan komma flera gånger om dagen.

Smärtorna är mycket intensiva och anfallen kan pågå från allt mellan 15 minuter och 3 timmar. Ofta har man andra symtom såsom rött öga, tårflöde och rinnsnuva.

Cervikogen huvudvärk

Huvudvärk som kommer av bland annat nackspänningar kallas cervikogen huvudvärk. Ungefär 0,5-4% av alla som har huvudvärk har cervikogen huvudvärk. Smärtan sitter vanligtvis fram över pannan, drabbar alltid samma sida och är oftast intensiv.

Spänningshuvudvärk

Kännetecknas av en mild till medelsvår huvudvärk utan associerade symtom som kan komma i olika episoder och har oftast inget klart mönster. Globalt har ungefär 40% av världens vuxna spänningshuvudvärk.

Diagnoskriterier för spänningshuvudvärk är upp till 1 attack som varar från 30 minuter till 7 dagar och kännetecknas av att den sitter på båda sidorna av huvudet, icke pulserande mild smärta som inte försvåras av fyssisk aktivitet. Huvudvärken kan ex utlösas av stress, oro eller muskelspänningar.

Ansträngningsutlöst huvudvärk

Huvudvärk som inte är orsakat av någon sjukdom i hjärnan men som utlöses i samband med, eller efter träning/ansträngning. Prevalensen för ansträngningsutlöst huvudvärk varierar mycket från olika studier men ligger någonstans mellan 1-1,5% upp till 26%.

Symtomen för ansträngningsutlöst huvudvärk är pulserande huvudvärk utan illamående eller kräkningar. Anfallen kan vara allt från 5 min till 48 h och har alltid ett samband med träning.

Den internationella klassifikationen anger att patienten måste ha haft åtminstone två episoder av huvudvärk som varar mindre än 48 h och uppstår efter träning.

Huvudvärk och graviditet

Den gravida kroppen genomgår många förändringar till följd av hormonförändringar. Ett av symtomen vid graviditet kan vara just huvudvärk.

Hur påverkar koffein huvudvärk?

Koffein är den mest använda psykoaktiva agenten i världen och finns naturligt i många råvaror såsom te, kaffebönor, guaranablad och kokosnötter. Det finns även i många läkemedel. Världen över konsumerar 80% av vuxna någon koffeinprodukt varje dag.

Det finns studier som visar att koffein kan vara användbart för personer med både primär och sekundär huvudvärk men det behövs ytterligare studier för att säkerställa dess effekt.

Kan min huvudvärk bero på besvär med käkarna?

Ja! Problem med käkarna kan också orsaka huvudvärk och hos personer med käkproblem ses huvudvärk hos ca 30%.

När ska jag söka vård?

Om huvudvärken kommer plötsligt, eller om du inte känner igen huvudvärken sen tidigare bör du söka vård. Ring 1177 eller uppsök akut sjukvård.

När kan en naprapat hjälpa mig med huvudvärk?

Har du huvudvärk som du tycker stämmer in på någon av huvudvärkarna ovan? Då hjälper vi dig gärna med diagnosticering och adekvat behandling utifrån dina symtom.

Boka en tid hos John Humble

Han har extra kompetens kring huvudvärksproblematik.

Källor:

Becker WJ, Findlay T, Moga C, Scott NA, Harstall C, Taenzer P. Guideline for primary care management of headache in adults. Can Fam Physician. 2015;61(8):670-679.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4541429/pdf/0610670.pdf

Upadhyaya P, Nandyala A, Ailani J. Primary Exercise Headache. Curr Neurol Neurosci Rep. 2020;20(5):9. Published 2020 Apr 15. doi:10.1007/s11910-020-01028-4

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32296942/

Negro A, Delaruelle Z, Ivanova TA, et al. Headache and pregnancy: a systematic review. J Headache Pain. 2017;18(1):106. Published 2017 Oct 19. doi:10.1186/s10194-017-0816-0

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29052046/

Lipton RB, Diener HC, Robbins MS, Garas SY, Patel K. Caffeine in the management of patients with headache. J Headache Pain. 2017;18(1):107. Published 2017 Oct 24. doi:10.1186/s10194-017-0806-2

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29067618/

Abouelhuda AM, Kim HS, Kim SY, Kim YK. Association between headache and temporomandibular disorder. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg. 2017;43(6):363-367. doi:10.5125/jkaoms.2017.43.6.363

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29333365/

Huvudvärk

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/huvudvark/

Klusterhuvudvärk, Hortons huvudvärk

https://www.netdoktor.se/neurologi/sjukdomar/hortons-huvudvark-klusterhuvudvark/