Våra behandlingsmetoder

Manipulation

En manipulation syftar till att återställa en inskränkt funktion i den rygg-/extremitetsled man syftar till att behandla. För att vara så specifik som möjligt använder Naprapaten sina händer för att ta ut en så liten rörelse som möjligt i de omkringliggande lederna och ger samtidigt en snabb impuls i den inskränkta leden. Under utförandet av en manipulation befinner man sig hela tiden inom den fysiologiska gränsen för ledens rörelseutslag i alla riktningar.

Mobilisering

Mobilisering är ett alternativ till manipulation som beskrivits ovan. Naprapaten försöker ta ut den önskade rörelsen man vill uppnå med sina händer. När man har kommit så långt man kan i den önskade rörelsen kommer terapeuten INTE att utföra en snabb impuls som ovan. Istället får patienten vara delaktig och jobba tillbaka från den uttagna rörelsen under ett isometrisk arbete. När man jobbar isometriskt utnyttjas senspolarna i muskeln så att den ökade tonusen hämmas och man får en avslappning i muskeln.

Aktiveringsträning och rehabiliteringsträning

Aktiveringsträning syftar till att ta reda på om patienten har den funktion det ställs krav på. Om funktionen inte är optimal vill vi få igång och aktivera muskeln innan man kan gå vidare och träna upp den. När funktionen finns kan man skräddarsy ett träningsprogram utifrån patientens kunskap, styrka och nivå av övningar och rikta in sig på det specifika problemet.

Massage

Det finns olika typer av massage som en naprapat utför. Den vanligaste är klassisk massage och där använder man grepp som saxningar, knådningar, strykningar, kantningar och friktioner. Vi utför även idrottsmassage där man är tuffare i behandlingen och vill jobba igenom trötta och slitna muskler. Målet med massagen är att bryta den onda smärtcirkeln samt att öka cirkulationen och därmed få en avslappning.

Triggerpunkter

Myofasicala triggerpunkter är en delspänning i muskelns fibrer som kan ge lokal eller projicerande smärta. Behandlingens mål är att lösa upp delspänningen och bryta en ond smärtcirkel. Vanligtvis anlägger man ett lokalt och specifikt tryck som får smärtan att långsamt avta. Exempel på en vanlig triggerpunkt är den/de som sitter i kappmuskeln, men har sin smärtutbredning till nacken och pannan och uppfattas som spänningshuvudvärk.

Muskelpressur

När man är överansträngd och spänd i musklerna är muskelpressur en bra behandlingsform. Man anlägger ett tryck över den muskel som är spänd och som man vill få att slappna av. Efter ett tag ger muskeln efter vilket ger avslappning och minskad smärta.

Stretch/muskeltöj

Målet med muskeltöj är att återfå en normal funktion och spänningstillstånd i muskeln. Den vanligaste metoden som vi använder kallas PNF (proprioceptiv neuromuskulär facilitering). Man jobbar med muskeln och senpolens samspel för att få en avslappning och återfå full rörlighet och minskad smärta. Muskeltöj kan utföras av Naprapaten eller av patienten själv som en hemövning efter instruktion av terapeuten.