fbpx
08-400 25 435 info@friskvardskollen.se

Ett vanligt, och ganska slarvigt svar, på den frågan blir ofta att en naprapat jobbar med mjukdelarna och en kiropraktor ”knäcker” ryggen. Men riktigt så enkelt är det inte att avgöra skillnaden mellan en naprapat och kiropraktor.

 

Finns det någon skillnad mellan naprapat och kiropraktor?

Vi skulle säga att historiskt har det varit en större skillnad mellan en naprapat och kiropraktor, än vad det är idag.

I slutet av 1800-talet utövades kiropraktik, då D.D Palmer satte ett samband mellan ryggradens funktion och nervsystemet. Då sa man att kiropraktorer hade ryggradsrelaterade besvär som sin främsta kompetens. (källa 1)

Naprapatins grundare, Oakley Smith, studerade och utövade själv kiropraktik, men grundade i början av 1900-talet sin egen utbildning, Oakley Smith School of Naprapathy.

Han övergav tidigt tanken att “kotor kan hoppa ur led”. Smith ansåg att orsakerna till smärta och andra besvär var betydligt mer komplexa än att bara handla om kotor och deras position. Han breddade behandlingsteknikerna till att omfatta även mjukdelstekniker.

Nu ser det annorlunda ut

Enligt vår erfarenhet är den största skillnaden mellan naprapat och kiropraktor olika personers personliga intressen samt val av vidareutbildning.

Men skillnaden mellan en naprapat och kiropraktor går också att utläsa i det att man på naprapathögskolan läser mer idrottsmedicin, än på kiropraktorhögskolan.

Visserligen är vi lite bias i frågan, men vår erfarenhet säger att många aktiva idrottare och idrottsföreningar väljer naprapater före kiropraktorer. Just för att naprapater läser idrottsmedicin på avancerade nivå, medan kiropraktorer läser på en mer grundläggande nivå.

Med detta sagt, för att man som en blivande patient skall få en tydligare bild av vad respektive yrkeskår kan leverera. Rekommenderar vi att man tar del av mer information på respektive aktörs hemsida. Där skall man kunna hitta information och läsa sig till om vem som kan hjälpa dig på bästa sätt.

Vad gör naprapaterna på Friskvårdskollen?

naprapatförbundets hemsida kan man läsa:

”Naprapaten arbetar med att undersöka, förebygga, diagnostisera, behandla och rehabilitera smärttillstånd och nedsatt funktion i alla delar av rörelseorganen. En naprapat arbetar bland annat med manuella tekniker för att minska smärta och återskapa funktion.”

Det gäller såklart även oss. Det vi också tillför är ett tydligt fokus på träning och rehab med utgångspunkt från patientens aktivitetsnivå och ålder. Vi möter allt från unga till äldre, motionärer till elitidrottare.

Därtill har varje naprapat hos oss sina egna specialområden. Lär mer om oss.

Våra naprapater har en gedigen idrottsbakgrund.

Läs mer om vad de kan göra för dig!