fbpx
08-400 25 435 info@friskvardskollen.se

Du kanske har hört talas om det kroniska smärttillståndet fibromyalgi någon gång? Eller så kanske du känner någon som har konstant värk i kroppen och undrar vad är fibromyalgi?

Fibromyalgi är ett smärttillstånd som karaktäriseras av långvarig smärta i kroppen samtidigt som personen har en ökad smärtkänslighet.

Det är oftast kvinnor som drabbas av fibromyalgi men diagnosen förekommer allt oftare hos män. Debuten sker ofta i ung ålder eller medelåldern. Världen över är ungefär 0,2-6,6% drabbade av diagnosen.

Vilka är symtomen?

De generella symtomen är en ökad smärtkänslighet samt smärta i kroppens fyra kvadranter, alltså i både över- och underkropp samt i både armar och ben. Smärtan är kronisk och uppstår både i vila och aktivitet.

En del beskriver det som att det är som att ha blåmärken över hela kroppen. Vad som också kännetecknar sjukdomen är att smärtan vandrar runt i kroppen och kan uppträda på olika ställen från dag till dag.

De vanligaste symtomen är bland annat:

  • Trötthet som är onormal och inte går över trots vila
  • Stelhet på morgonen
  • Stickningar och domningar
  • Oro
  • Depression
  • Sömnsvårigheter
  • Sömnstörningar

Andra symtom i samband med fibromyalgi:

  • Besvär med magen.
  • Behov av att kissa oftare.
  • Muntorrhet

Hur ställs diagnosen?

Du ska ha utbredd smärta i minst 3 månader i kroppens fyra kvadranter samt ha förekomst av ett antal triggerpunkter, för diagnos krävs att minst 11 av 18 är ömma vid tryck.

Det finns inget blodprov som kan bekräfta diagnosen utan den är helt klinisk och ställs av läkare.

Vad som också är viktigt är att utesluta andra underliggande sjukdomar då fibromyalgi oftast ses som en exklusionsdiagnos.

Hur behandlas fibromyalgi?

Den vanligaste interventionen är träning i olika former och vilken typ av träning som passar är väldigt individuellt.

Studier har visat att träning som är holistisk och innefattar kropp-själ, ex pilates, yoga, thai-chi kan vara gynnsamt för personer med fibromyalgi i form av minskad smärtskattning och bättre sömn.

En annan studie utredde huruvida stavgång kan vara gynnsamt för patienter med fibromyalgi där studien visade att stavgång. Stavgång fungerade bra på 29 av 34 kvinnor och genererade framförallt en lägre hjärtfrekvens vid jämförelse mot kontrollgruppen.

Andra behandlingsformer som används är KBT (kognitiv beteende terapi), smärtskola samt smärtstillande.

Det viktigaste är att du försöker hitta en träningsform som fungerar för dig eftersom att fysisk aktivitet har långt fler positiva fördelar än endast som behandlingform för fibromyalgi.

Har du svårt att veta hur du ska träna om du har långvarig smärta i kroppen? Hör av dig till oss så hjälper vi dig med ett individuellt träningsprogram.

Nå din nästa nivå och nya mål!

Vi erbjuder behandlingar och personliga träningsprogram. Vår väg mot dina mål!

Källor:

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/skelett-leder-och-muskler/muskler/fibromyalgi/

https://reumatiker.se/diagnos/fibromyalgi/

Araújo FM, DeSantana JM. Physical therapy modalities for treating fibromyalgia. F1000Res. 2019;8:F1000 Faculty Rev-2030. Published 2019 Nov 29. doi:10.12688/f1000research.17176.1

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32047594/

Busch AJ, Webber SC, Brachaniec M, et al. Exercise therapy for fibromyalgia. Curr Pain Headache Rep. 2011;15(5):358-367. doi:10.1007/s11916-011-0214-2

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21725900/

Häuser W, Fitzcharles MA. Facts and myths pertaining to fibromyalgia. Dialogues Clin Neurosci. 2018;20(1):53-62. doi:10.31887/DCNS.2018.20.1/whauser

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29946212/