fbpx
08-400 25 435 info@friskvardskollen.se

Det finns flera orsaker till yrsel och det kan upplevas som väldigt obehagligt då du bokstavligt talat kan tappa fotfästet helt. Men det är viktigt att ta reda på vilken typ av yrsel du drabbats av eller om det helt enkelt rör sig om balanssvårigheter.

 

Först och främst kommer vi reda ut två grundläggande begrepp när det kommer till yrsel:

  • Genuin yrsel, även kallad vertigo, karaktäriseras av en upplevelse av att kroppen eller omgivningen rör på sig eller att omgivningen lutar.
  • Balansstörning, karaktäriseras av en upplevd eller faktisk svårighet att hålla balansen.

Den genuina yrseln kan sedan delas upp i olika delar:

  • Perifer yrsel som beror på sjukdom i innerörat eller sjukdom på balansnerven.
  • Central yrsel som beror på sjukdom i det centrala nervsystemet (även kallat CNS).
  • Cervikogen yrsel orsakas av strukturella förändringar i nacken.
  • Funktionell yrsel, kan vara spänningsbetingad eller psykogen och orsakar balansproblem pga stress eller andra faktorer som ger ökad psykisk spänning.
  • Åldersyrsel, precis som det låter, yrsel och balanssvårigheter som är orsakade av ökad ålder.

När du söker till oss för utredning av din yrsel kommer vi ställa dig en rad frågor kring din yrsel. Nedan kommer vi förklara varför vi stället vissa frågor:

Yrselns karaktär

Du kommer få frågor i stil med ”hur känns din yrsel” eller ”hur upplever du din yrsel”. Detta är viktigt då det säger en hel del om vilken typ av yrsel det är. Du kanske beskriver den som karusellaktig och att du ibland har illamående och kräkningar i samband med yrsel.

Mycket talar för att det då är en genuin yrsel. Anledningen till att du mår illa är att illusionen av att du rör dig orsakar ”åksjuka”. Om du har drabbats av genuin yrsel kan du även ha svårigheter att hålla balansen.

Men att du har en ökad falltendens är oftast inte ett symtom på genuin yrsel utan kan orsakas av att du har nedsatt postural kontroll (alltså att du har nedsatt kontroll av din hållning).

Yrselns uppkomst

Vi kommer fråga dig när du får yrsel, när uppkom det första gången? Hur ser förloppet ut när du får en yrselattack?

Framkallande faktorer

När uppstår din yrsel? Är det ex när du reser dig upp? När du ligger ner? Att försöka identifiera när yrseln uppkommer är en viktig del i vår diagnostik då det säger en hel del om vilken typ av yrsel du har.

Andra symtom?

Vi kommer även fråga dig om du upplever några andra symtom utöver yrsel. Det kan ex vara nedsatt hörsel eller att du har spänningar i nacken.

Olika typer av yrseldiagnoser

Vestibularisneurit

Vesitbularisneurit innebär ett plötsligt bortfall av balansnervens funktion.

Symtom: Akut eller subakut insättande yrsel, illamående (ofta kräkningar) som enda symtom. Du kan ha yrsel i dagar till veckor.

Orsak: Kan orsakas av virus.

Bältros

En del av er kanske känner igen bältros som en hudåkomma men viruset kan faktiskt ge yrsel om det sätter sig i eller kring örat.

Symtom: Hörselnedsättning och yrsel.

Orsak: Herpes virus typ 1.

Menieres sjukdom

Stör både balans- och hörselfunktionen i innerörat. Drabbar vanligen både kvinnor och män i åldern 30-40 år.

Symtom: Episodisk, växlande yrselanfall som pågår i några timmar med samtidig hörselnedsättning och tinnitus. Du kan även ha en tryckkänsla i och kring örat. Det är vanligt med kräkningar och illamående som följd av den kraftiga yrseln.

Orsak: Ärftlighet men även överproduktion eller bristande resoprtion av endolymfa i innerörat.

Kristallsjuka

Kallas även godartad lägesyrsel.

Symtom: Yrselattacker som varar i ca 5-30 sekunder och som utlöses av lägesförändringar, ex när du vänder dig i sängen.

Orsak: Kristaller i örats båggångar har lossnat och lagt sig i fel båggång. Orsakas oftast av trauma, ålder eller annan degeneration.

Cervikogen yrsel

Ovanlig form av yrsel.

Symtom: Yrsel där du känner dig ostadig.

Orsak: Orsakas av en tillklämning av kärlet arteria vertebralis som löper längs halsen och upp till hjärnstammen. Orsaken till detta kan vara muskelspänningar i nacken, degenerativa förändringar eller felställningar.

Blodtrycksfall

Yrsel som uppkommer av att blodtrycket faller. Detta kan vara exempelvis när du reser dig snabbt från sittande och blodtrycket faller. Yrseln går oftast snabbt över så fort blodtrycket har stabiliserats.

Känner du igen dig i någon av symtomen ovan eller är osäker på om det är yrsel du har drabbats av? Vi kan hjälpa dig med både yrselutredning och behandling av symtom beroende på vilken typ av yrsel du har drabbats av.

Boka gärna en tid hos oss så hjälper vi dig!

Källa:

Neurologi (2006) Fagius, Jan och Aquilonius Sten-Magnus. Liber, Falköping

Låt leg. nap. John Humble hjälpa dig!

John har extra kompetens gällande huvudvärk och käkproblematik samt frågor kring yrsel.