fbpx
08-400 25 435 info@friskvardskollen.se

Förra veckan pratade vi om vad är naprapati. Denna vecka kommer vi berätta om vad är manipulation, mobilisering, massage och triggerpunktsbehandling.

Massage

Massage är en uråldrig teknik som har använts i tusentals år för rehabilitering och avslappning. Definitionen av massage är:

”En mekanisk påverkan av kroppsvävnader med ett rytmiskt tryck och strykningar i syftet att stimulera hälsa och välbefinnande”.

Den vanligaste typen av massage kallas svensk massage, men det finns även tekniker såsom idrottsmassage och lymfmassage.

Vad är effekten av massage?

Beroende på teknik som används under massagen kan dessa ha olika effekter. Massage kan ha effekt på det parasympatiska nervsystemet och därmed stimulera en relaxerande effekt men även öka lokal blodcirkulation, samt bidra till att öka det venösa återflödet och minska muskelspänningar.

Förutom kroppsliga mekanismer kan massage även påverka psykologiska mekanismer och kan ha en positiv effekt på bland annat ångest.

Kan massage påverka smärta och upplevd trötthet?

I en studie på triatleter visade resultatet att massage är fördelaktigt för att minska smärta och uttröttning i muskler. Studien utfördes på personer som avslutat ett 226 km Ironman-event. Precis efter loppets slut fick varje person en kortare stunds massage över framsida lår vilket resulterade i både minskad smärta och upplevd trötthet.

När ska jag då boka massage?

Du kan boka massage för avslappning, behandling av spända muskler eller som en del i din återhämtning efter träning eller tävling.

Vad skillnaden på mobilisering och manipulation?

Både mobilisering och manipulation är en form av ledbehandling som går ut på att minska muskulära spänningar och öka ledens rörelseomfång. Vad som skiljer behandlingsmetoderna åt är dess utformning men de har samma effekt.

Mobilisering kan beskrivas som en ledstretch (precis som du stretchar en muskel) och manipulation är också en form av ledstretch men den går mycket snabbare. Vid manipulation läggs en snabb input till leden som kan resultera i ett ”knak” eller en ”knäpp”. Oavsett om det knakar eller inte så har behandlingen lika stor effekt.

Kan en kota ”ligga fel”?

Nej, detta är en myt som inte stämmer. En kota kan inte ligga fel och är inte heller något som ”korrigeras” med manipulation.

Vad är själv knäppet/knaket som uppstår vid manipulation?

Runt leder har vi en ledkapsel som innehåller ledvätska. När vi tänjer mycket ut på en led dras ledkapseln ut, vilket skapar ett undertryck i leden och när undertrycket är tillräckligt kraftigt frigörs gaser ut från ledvätskan.

När gaserna sedan sugs in leder det till ett knäppande ljud då kapseln fylls. Knäppande ljuder kan även uppstå när muskelsenor glider i samband med att man rör på en led.

En behandling kan bestå av en variation av dessa behandlingstekniker men även stretchning, dry needling, kinesiotejp och träning. Vi kommer ta upp fler behandlingstekniker kommande veckor här på bloggen så håll utkik!

Och kom ihåg, du har alltid rätt att säga nej till en viss behandlingsteknik om du inte känner dig bekväm med att få sådan behandling. Det viktigaste är att du och din terapeut tillsammans kommer fram till en passande behandlingsstrategi.

Källor:

The Mechanisms of Massage and Effects on Performance, Muscle Recovery and Injury Prevention

The Mechanisms of Massage and Effects on Performance, Muscle Recovery and Injury Prevention

Massage therapy decreases pain and perceived fatigue after long-distance Ironman triathlon: a randomised trial

Boka en behandling!

Våra naprapater har en genuin sportbakgrund och ett långsiktigt fokus.